Jun 8

Łowiska wędkarskie – Jezioro Blizno

Położenie jeziora Blizno

Łowisko Wędkarskie zlokalizowane jest na teranie gminy Nowinka, województwo podlaskie. Od Augustowa oddalony jest o 13 km . Dorzecze: Blizna, Rospuda, Netta, Kanał Augustowski, Biebrza, Narew. Zarządca: Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Oddział w Suwałkach. Dzierżawca rybacki:

  • -Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Suwałkach ul. M. Konopnickiej 7, tel.087 5664005
Łowisko Wędkarskie jezioro blizno

Ogólna charakterystyka łowiska wędkarskiego

W mrocznych ostępach zadumanych świerków i sosen Puszczy Augustowskiej w pagórkowatym terenie leży malownicze jezioro typu rynnowego Blizno. Tuż nad północno – zachodnią częścią akwenu wieś o zagadkowej nazwie Ateny. Stoki jeziora do głębokości 5m przeważnie strome, co ogranicza zasięg występowania litoralu brzegowego. Poniżej 5 m głębokości, dno opada względnie łagodnie co pozwala spokojnie i bez nerwów wędkować nad wodą. Powierzchnia wysp wynosi ponad 3,6 hektara.

W zachodniej części zbiornika, uregulowanym korytem rzeki Blizno wypływa nadmiar wody z jeziora. Dopływ w części wschodniej akwenu w sąsiedztwie wsi Danowskie, z niewielkiego zbiornika o nazwie Blizenko.

Długość linii brzegowej misy jeziora wynosi 11.500 metrów a roślinność wodna zajmuje stosunkowo niewielki jej procent. Największe jej skupiska występują w rejonie brzegu północnego w środkowej części oraz od strony południowej we fragmencie największej wyspy na jeziorze a wśród niej bardzo duże skupiska ryb takich jak karpie, liny, jazie czy nawet szczupaki o których znajdziesz informacje w Atlasie Ryb .

Blizno to 240,29 ha lustra wody położonego na wysokości 128 m n.p.m. objętego wykazem jezior wchodzących w skład stref ciszy, ustalonych rozporządzeniem wojewody suwalskiego. Całkowita długość jeziora w linii wschód -zachód wynosi ponad 4900 m zaś szerokość maksymalna w linii N-S niewiele ponad 750 m.

No Comments dodaj »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.by WordPress © 9.01.2008   0   0   0   0   0   0