Jun 12

Nagrzewnica samochodowa

Dla amatorów samodzielnego grzebania w samochodzie, podaję sposób naprawy nagrzewnicy.

Przed montowaniem urządzenia z samochodu należy spuścić płyn chłodzący pamiętając, że podczas spuszczania płynu zawór nagrzewnicy powinien być otwarty. Demontaż należy przeprowadzić w następujący sposób:

  • – wykonać czynności, jak przy demontażu tablicy rozdzielczej, ale bez demontażu nakładki tablicy rozdzielczej i odkręcania kolumny kierownicy;
  • – od strony przedziału silnikowego, odłączyć przewody: doprowadzający i odprowadzający płyn chłodzący do nagrzewnicy;
  • – odłączyć przewody nadmuchu powietrza od obudowy nagrzewnicy;
  • – odkręcić cztery nakrętki mocujące nagrzewnicę i wyjąć cały zespół.
nagrzewnice

Firma OLMET Sp. z o.o. Gdańsk ul. Okrąg 2A

Jeżeli jakakolwiek nakrętka jest skorodowana, posmarować środkiem penetrującym. Nie załamywać się jeżeli w trakcie odkręcania śruba pęknie – łatwo takie kupić w hurtowniach metalowych.

Podczas wmontowywania zespołu nagrzewnicy do samochodu należy postępować w kolejności odwrotnej, niż podczas wymontowywania. Należy pamiętać o dokładnym uszczelnieniu szczelin pomiędzy przewodami doprowadzającymi płyn a otworami nadwozia, złączy przewodów doprowadzających powietrze oraz złączy doprowadzających i odprowadzających płyn chłodzący. Przy napełnianiu układu chłodzenia płynem należy pozostawić zawór nagrzewnicy w położeniu otwartym.

Demontaż i montaż nagrzewnicy

Obudowa nagrzewnicy składa się z dwóch części. W części dolnej znajduje się silnik elektryczny z wentylatorem, uchylna klapa umożliwiająca wlot powietrza do wnętrza nadwozia oraz otwory rozprowadzające powietrze do nawiewów na szybę przednią i deskę rozdzielczą. W części górnej znajdują się: grzejnik nagrzewnicy z zaworem, klapa wlotu powietrza do nagrzewnicy, klapy wewnętrzne przysłaniające grzejnik oraz płyta mocowania nagrzewnicy do nadwozia. Obydwie części nagrzewnicy łączy 6 sprężystych zaczepów. Jest to znaczne ułatwienie, że w tym elemencie nie występują żadne nakrętki.

W celu wymontowania silnika z wentylatorem należy rozpiąć obydwie części nagrzewnicy i z części dolnej zdjąć osłonę wentylatora, odpiąć dwa zaczepy sprężyste i wyjąć silnik z gniazda. Chcąc wymontować grzejnik z części górnej, należy odłączyć cięgna sterujące, poluzować nakrętkę sterującą zawór do wspornika cięgien obudowy nagrzewnicy i wyjąć grzejnik.

Montaż nagrzewnicy należy przeprowadzić w odwrotnej kolejności zwracając przy tym uwagę na:

  • – dokładne zamocowanie cięgien sterowania wlotem powietrza, zaworem nagrzewnicy oraz klapami uchylnymi, które przy zamkniętym zaworze nagrzewnic muszą być również zamknięte;
  • – dokładne uszczelnienie grzejnika w obudowie, aby powietrze nie przepływało poza grzejnikiem.

No Comments dodaj »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.by WordPress © 9.01.2008   0   0   0   0   0   0