Dec 29

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Nasze biuro rachunkowe oferuje usługi księgowe dla firm. Zachęcamy Was już dziś do zapoznania się z naszą  ofertą usługową.

Kontrolę księgową prowadzimy na podstawie uregulowań prawnych biegłych rewidentów, ustaw o prawidłowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych, kanonów wykonywania zawodu,  i zdolności przewidywania biegłych rewidentów.

BR Biegły rewident

***

Biegli rewidenci są osobami zaufania publicznego z uwagi na wypełnianie szczególnie odpowiedzialnego i ważnego rzemiosła.

Nasza firma (nr. ewidencyjny 1006) jest kancelarią, biurem rachunkowym, działającym na rynku od 1994 roku. Udziałowcami spółki są biegli rewidenci zewidencjonowani w KIBR, świadczący usługi od 1980 roku po uzyskaniu stosownych dokumentów.

Firma jest umieszczona w wykazie podmiotów upoważnionych do analizy bilansów, sprawozdań finansowych, uchwałą nr 82/46/94 PKR Biegłych Rewidentów z dnia 6 XII 1994 roku. W wyniku modyfikacji aktu prawnego o biegłych rewidentach i ich radzie, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów w Warszawie, rozporządzenie nr 132/63/95 z dnia 21 XI 1995 roku, nadała nr ewidencyjny 1006.

W naszej ofercie usługowej proponujemy:

  • przeprowadzanie czynności kontroli finansowej , a mianowicie ekspertyzy sprawozdań podatkowych oraz pozostałych czynności związanych z bilansem
  •  i pokrewnych zabiegów proponowanych w ofercie, zobacz >>> Biuro rachunkowe Biegły Rewident

Rzetelność w prowadzeniu i kontroli ksiąg rachunkowych zapewniła nam znaczną liczbę sukcesów w nowej sytuacji ekonomicznej.

Zapraszamy do naszego biura: biegły rewident

 

1 Comment dodaj »

  1. BR - Auditor Biuro rachunkowe mówi - September 27, 2010 @ 10:04 am

    Polecamy nasze usługi Biuro rachunkowe BR Auditor Biegli rewidenci. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych…

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.by WordPress © 9.01.2008   0   0   0   0   0   0