Jan 7

Zasady działania układów chłodniczych – układ otwarty i układ zamknięty

Zasada działania układów chłodniczych otwartego i zamkniętego jest prawie ta sama, różnica polega jedynie na tym, że w obiegu otwartym powietrze zasysane przez sprężarkę ma ciśnienie atmosferyczne, natomiast w obiegu zamkniętym ciśnienie to może być dowolne.

***

W obu tych przypadkach sprężarka po zassaniu powietrza spręża je izentropowo od ciśnienia P 0 do ciśnienia P przy czym wzrasta temperatura sprę­żanego powietrza. To powietrze jest następnie wprowadzane do chłodnicy wysokociśnieniowej, gdzie za pomocą wody lub powietrza atmosferycznego jest chłodzone. W tak zwanym ideal­nym przypadku może ono  uzyskać temperaturę środo­wiska chłodzącego.

Tak ochłodzone powietrze przepływa dalej do rozprężarki RSP, gdzie wskutek izentropowego rozprężania silnie się ochładza. Jako że temperatura powietrza uzyskana po rozprężeniu jest niższa od temperatury powietrza zasysanego przez sprężarkę, powstaje możliwość wykorzystania tej różnicy tempe­ratur do odprowadzenia ciepła z pomieszczenia chłodzonego.

Po ówczesnym ogrzaniu powietrze obiegowe jest zasysane  przez sprężarkę i  obieg zostaje zamknięty.

Zobacz stronę > witryny chłodnicze

No Comments dodaj »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.by WordPress © 9.01.2008   0   0   0   0   0   0