Oct 16

Prasy rolujące, a zbieranie zielonki i metoda przygotowania wartościowej paszy

Podstawową paszą w żywieniu krów w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka jest kiszonka, sianokiszonka, pasza treściwa.

Podczas procesu zakiszania roślin pod wpływem działania mikroorganizmów przebiegają procesy fermentacyjne, w wyniku, których powstają kwasy decydujące o trwałości i wartości kiszonki. Kwas mlekowy tworzy się z węglowodanów dzięki bakteriom kwasu mlekowego, które znajdują się na roślinach. Ponadto kiszonki zawierające bakterie kwasu mlekowego są chętniej przyjmowane przez zwierzęta, charakteryzują się wyższą wartością odżywczą, dzięki czemu poprawiają się warunki produkcyjne zwierząt.

***

Kiszonka przeznaczona na paszę musi się cechować normalnym zapachem. Nie powinna być zgniła, spleśniała ani zanieczyszczona ziemią, gdyż zwierzęta szybko wyczuwają te nieprawidłowości.

Ważna jest też odpowiednia zawartość łatwo fermentujących węglowodanów, a głównie cukrów rozpuszczalnych w wodzie, oraz zawartości substancji buforujących. Wszelkie dodatki stymulujące fermentację mlekową są najczęściej preparatami o dużej zawartości łatwo fermentujących węglowodanów takich jak cukier, melasa, śruty zbożowe, buraki cukrowe lub pastewne i inne.

Dodawanie środków wspomagających wymaga jednak trochę wprawy i przede wszystkim wiedzy, dlatego rolnicy bardzo często obawiając się o zmarnowanie dobrej paszy nie stosują ich w ogóle. Zakiszanie zielonek jest dominującą metodą gromadzenia pasz dla bydła w strefach klimatu wilgotnego. Dostępność kiszonek przez cały rok pozwala na zbilansowanie dawki pokarmowej dla krów mlecznych i uzyskanie wysokiej wydajności przerobowej gospodarstwa.

McHale V660 - zmiennokomorowa prasa rolująca

McHale V660 - zmiennokomorowa prasa rolująca

W zależności od metody zakiszania do zbioru zielonki wykorzystuje się prasy rolujące lub przyczepy samozbierające.

Z badań wynika, że jeśli przestrzegane są podstawowe zasady zakiszania zielonek, to metoda zbioru nie ma istotnego wpływu na jakość otrzymanej kiszonki, a jedyne zauważalne różnice występują jedynie w kosztach otrzymania paszy.

Dotrzymanie właściwego terminu zbioru zielonki i owinięcia jej folią zapewnia otrzymanie właściwej struktury paszy z odpowiednią zawartością białek i wartości energetycznej.

***

McHale 991B - seria owijarek do bel okrągłych

McHale 991B - seria owijarek do bel okrągłych

W mniejszych gospodarstwach rolnych najefektywniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie prasy rolującej, następnie owinięcie bel folią przy pomocy owijarki do bel. Zmagazynowanie ich, a następnie skarmianie paszy porcjami pozwala na uniknięcie strat wynikających z procesu wtórnej fermentacji występującego przy dostępie tlenu.

Zakiszanie zielonki w balotach cechuje łatwość pobierania i porcjowania paszy. Jest to również metoda bardziej ekologiczna ze względu na brak wydzielania i wypływania soków kiszonkowych.

No Comments dodaj »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.by WordPress © 9.01.2008   0   0   0   0   0   0