Oct 21

Tłumacz przysięgły języka bułgarskiego

Tłumaczy przysięgłych języka bułgarskiego jest około 64 w całym kraju, z czego tylko 10 w samej Warszawie. Jest to niewątpliwie język, który nie cieszy się ogromną popularnością wśród ludzi studiujących filologię.

Aby zostać tłumaczem przysięgłym dowolnego języka, należy zdać dwustopniowy egzamin, składający się z części pisemnej oraz części ustnej. To samo tyczy się osoby, która chciałaby zostać tłumaczem przysięgłym języka bułgarskiego. Jednak nie zawsze tak było. Przed 2006 rokiem wystarczyło ukończyć filologię bułgarską oraz złożyć stosowną aplikację. Dopiero w 2005 roku Ministerstwo Sprawiedliwości sporządziło ustawę o zawodzie tłumacza przysięgłego, która reguluje warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać okrągłą, urzędową pieczęć i móc uwierzytelniać swoje tłumaczenia.

Wymagane wykształcenie

W Ustawie z 2005 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego oprócz tak podstawowych wymogów jak niekaralność, pełna zdolność do czynności prawnych oraz biegła znajomość języka polskiego oraz bułgarskiego, aby móc przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego należy posiadać tytuł magistra. Niestety nie każdy tytuł magistra pozwala do takiego egzaminu przystąpić. Jeśli zdobyło się tytuł magistra filologii bułgarskiej, droga do egzaminu jest otwarta. Jeśli natomiast posiada się tytuł magistra z ekonomii, prawa, informatyki lub innych należy uzupełnić swoje wykształcenie o studia podyplomowe, które przygotowują do zawodu tłumacza przysięgłego języka bułgarskiego. Takie studia to np. IPSKT przy Uniwersytecie Warszawskim.

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Jak wspomniano wyżej, egzamin na tłumacza przysięgłego jest dwustopniowy. Pierwsza część to część pisemna. Podczas egzaminu należy wykazać się umiejętnością przekładu z oraz na język bułgarski. Po zaliczeniu części pisemnej można przystąpić do części ustnej, która również wymaga od tłumacza umiejętności tłumaczenia z oraz na język bułgarski. Jeśli osoba przystępująca do egzaminu nie zaliczyła którejkolwiek z części egzaminu, do kolejnego egzaminu może przystąpić dopiero po dwunastu miesiącach, licząc od daty niezdanego egzaminu. Jeśli egzamin został przez komisję rozpatrzony pozytywnie, przyszły tłumacz przysięgły języka bułgarskiego musi poczekać od 1 miesiąca do nawet pół roku na zaprzysiężenie, podczas którego otrzymuje się okrągłą pieczęć pozwalająca na uwierzytelnianie takich dokumentów jak: dyplomy, akty urodzeń, dokumenty samochodowe i inne.

1 Comment dodaj »

  1. arabskiego mówi - January 31, 2014 @ 2:21 am

    Najlepsze biuro tłumaczeń w Polsce. Polecam

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.by WordPress © 9.01.2008   0   0   0   0   0   0