Sep 4

Powody nauczania ekologii w szkole

Działalność badawcza służąca poznawaniu świata, jego struktury, wszelkich działań czy wyjaśniania funkcjonowania przeróżnych zjawisk, to nic innego jak nauka.

Całościowo pojęta nauka budowana jest za pomącą metod naukowych. Metody te opierają się na teoriach i koncepcjach opracowywanych i ulepszanych przez stulecia. Nauka ta dzieli się na wiele rozmaitych podgrup, grup i dziedzin. Jedną z nich jest ekologia.

Dziedzina ta, traktuje o strukturze oraz funkcjonowaniu przyrody. Zajmuje się badaniem wszelkich relacji pomiędzy organizmami a ich naturalnym środowiskiem, ich wzajemnym oddziaływaniem i wpływaniem na siebie.

Dyscyplinę tą dzielimy na autoekologię oraz ekologię ekosystemów.

  • Pierwsza grupa to nic innego jak nauka o organizmach
  • – druga – jak sama nazwa na to wskazuje – zajmuje się badaniem ekosystemów.
fot. RW cc wikipedia

fot. RW cc wikipedia

Oba kierunki są bardzo potrzebne w procesie poznawania świata. Dlatego też, ta dziedzina wiedzy została wprowadzona do szkolnictwa jako jeden z podstawowych przedmiotów. Ludzie bowiem powinni mieć świadomość tego, co się wokół nich dzieje, jak funkcjonuje świat, przyroda oraz ich własny organizm.

Oprócz wyżej wymienionej nauki, w kształtowaniu młodych ludzi ważne są także inne nurty. Wszystkie one podlegają pod definicję nauki. Są one równie istotne w uświadamianiu człowieka i jego wychowaniu oraz kształceniu.

No Comments dodaj »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.by WordPress © 9.01.2008   0   0   0   0   0   0