Sep 23

Plac zabaw jako bezpieczne miejsce dla zabawy dzieci

Znajdujące się w miejscach publicznych place zabaw dla dzieci pełnią ważną rolę w zabawie najmłodszych. Place zabaw budowane są z inicjatywą by dzieci mogły się cieszyć beztroską zabawą, która zapewni im jednocześnie prawidłowy rozwój fizyczny jak i psychiczny. Właśnie z tych względów publiczne place zabaw muszą zapewnić dzieciom bezpieczeństwo.

Plac zabaw wg prawa

Place zabaw dla dzieci jako elementy małej architektury podlegają wymaganiom prawa budowlanego. Dodatkowo bardzo szczegółowy i rygorystyczny wykaz wymagań związanych z jakością i bezpieczeństwem placów zabaw znajduje się w opublikowanej w 2009 roku normie PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177. Norma ta jest tłumaczeniem normy obowiązującej na terenie całej Unii Europejskiej i w bardzo dokładny sposób określa sposób budowy i funkcjonowania placów zabaw kładąc bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo urządzeń zabawowych. Każdy publiczny plac zabaw powinien być wykonany zgodnie z tą właśnie normą, dzięki temu ryzyko wypadku na placu zabaw zostaje zmniejszone do minimum.

Kontrolowanie placów zabaw w cyklicznych odstępach czasu

Gdy plac zabaw zostanie już zbudowany trzeba o niego zadbać by posłużył dzieciom do bezpiecznej zabawy przez długi czas. Wiele urządzeń znajdujących się na placach zabaw jest użytkowana bardzo intensywnie podczas zabawy. Naturalną rzeczą jest to, że niektóre elementy zostają uszkodzone lub ulegają zużyciu wskutek eksploatacji. Wpływ warunków atmosferycznych takich jak: wilgoć, opady deszczu, zalegający śnieg powodują korozję urządzeń zabawowych. Wskutek wandalizmu również wiele placów zabaw jest niszczonych. Zniszczony lub niekompletny plac zabaw stwarza duże zagrożenie dla bawiących się na nim dzieci. Dlatego tak istotną kwestię stanowią regularne kontrole wszystkich urządzeń znajdujących się na publicznych placach zabaw. Kontrole mają na celu sprawdzanie właściwości technicznych urządzeń zabawowych oraz ogólnego poziomu bezpieczeństwa na placach zabaw. Dzięki przeprowadzanym w określonych odstępach czasu kontrolach na placach zabaw dzieci mogą się cieszyć bezpieczną zabawą. Kontrole ponadto pozwalają szybko wykryć wszelkie objawy korozji urządzeń zabawowych. Wskutek tego szybko można podjąć odpowiednie działania naprawcze i konserwacyjne co znacznie przedłuża „żywotność” placu zabaw.
Wspomniana wyżej norma dotycząca bezpieczeństwa na placu zabaw określa dokładnie procedury kontrolne jakie powinny być przeprowadzane i w jakich odstępach czasu. Każdy administrator publicznego placu zabaw powinien się szczegółowo zapoznać z wymaganiami dotyczącymi kontroli placów zabaw określonymi w normie oraz zastosować się do nich.

Konserwacja urządzeń zabawowych znajdujących się na placach zabaw

Domek wykonany ze sklejki wodoodpornej

Domek wykonany ze sklejki wodoodpornej

Przeprowadzane cyklicznie odpowiednie procedury kontrolne pozwalają zidentyfikować wszelkie nieprawidłowości znajdujące się na placach zabaw. Zabiegi konserwacyjne przeprowadzane w następstwie kontroli pozwalają te nieprawidłowości eliminować. Każde urządzenie zabawowe znajdujące się na placu zabaw powinno być konserwowane regularnie i w odpowiedni sposób. Przykładowo taka czynność jak odmalowanie drewnianych czy metalowych części lub całego placu zabaw znacząco wpłynie na zwiększenie jego odporności na niekorzystne warunki pogodowe a ma to bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo dla bawiących się dzieci.

Zastosowanie dokładnie dobranej nawierzchni do poszczególnych urządzeń na placu zabaw

Nawierzchnia znajdująca się pod urządzeniami zabawowymi oraz wokoło nich ma bardzo duże znaczenie pod względem bezpieczeństwa. Na publicznych placach zabaw można stosować różnorodne typy nawierzchni zależnie od maksymalnej wysokości upadku z urządzeń zabawowych. Maksymalna wysokość upadku jest to określenie największej możliwej wysokości urządzenia z jakiej dziecko może spaść. Nie zawsze ta wysokość równa się wysokości całych urządzeń, gdyż niektóre elementy placów zabaw jak np. daszki wież nie służą do zabawy i nie są brane pod uwagę w przypadku obliczania wysokości upadku. Nawierzchnia powinna być odpowiednio dobrana do wspomnianej maksymalnej wysokości upadku.

Karuzela platformowa o średnicy 150cm

Karuzela platformowa o średnicy 150cm

W przypadku większej wysokości z jakiej dziecko może upaść powinno się stosować nawierzchnię o większych właściwościach amortyzujących upadek. Przykładowo darń może znajdować się pod i w około urządzeń zabawowych, których maksymalna wysokość upadku nie przekracza 1 metra. Powyżej tej wysokości darń nie zapewnia już odpowiednich właściwości amortyzujących upadek. Odpowiednie dobranie nawierzchni na placu zabaw ma bardzo duże znaczenie na poprawę bezpieczeństwa dla bawiących się dzieci.

No Comments dodaj »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.by WordPress © 9.01.2008   0   0   0   0   0   0