Oct 15

Sztuka – recepta na giełdową niepewność

Dom Aukcyjny Abbey House oraz Idea TFI tworzą pierwszy w naszym kraju fundusz, który inwestuje pieniądze swoich klientów w dzieła sztuki, np. obrazy. Fundusz ten nosi nazwę Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Abbey Art Fund.

Podczas pierwszej niepublicznej subskrypcji udało się pozyskać prawie 50 inwestorów. Każdy z nich zdecydował się powierzyć w fundusz od 50 do 400 tysięcy złotych. Jakub Kokoszka, wiceprezes Abbey House wyjaśnia, że rejestracja wszystkich potrzebnych dokumentów może trwać nawet kilka tygodni i dopiero po zakończeniu tego procesu fundusz rozpocznie działalność.

Aktywa, którym będzie dysponował fundusz będą mieć wartość 4 mln złotych. Choć wydaje się, że nie jest to zbyt imponująca suma, to władze Domu Aukcyjnego Abbey House mają w planach już kolejną ofertę, która będzie mieć publiczny charakter i będzie skierowana do szerszego grona inwestorów.

Art Fund w ramach statutu będzie inwestował w pięć różnych grup aktywów. Pieniądze będą ulokowane w:

  • obrazach i całych ich kolekcjach,
  • certyfikatach innych zagranicznych funduszy inwestycyjnych,
  • a także udziałach i akcjach spółek, działających na rynku sztuki.
  •  Oprócz tego część pieniędzy będzie przeznaczona na płynne inwestycje bezpieczne, takie jak obligacje i bony skarbowe.
Pabla Picassa - Akt, zielone liście i popiersie

Pabla Picassa - Akt, zielone liście i popiersie

Dzięki temu będzie możliwe wyjście z funduszu nawet dwa razy w roku. Dzięki temu oraz kwartalnym wycenom certyfikatów, Abbey House chce uzyskać przewagę nad zagranicznymi funduszami sztuki, mającymi roczne wyceny oraz pozwalającymi swoim klientom na wyjście z danej inwestycji tylko raz w roku.

Ten Dom Aukcyjny, jest pierwszą w naszym kraju spółką z tej branży, która jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. W tej chwili jej akcje znajdują się na rynku NewConnect.

No Comments dodaj »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.by WordPress © 9.01.2008   0   0   0   0   0   0