Oct 27

Jak nie pomylić się w rozliczeniach podatkowych? (formularz PIT-28, PIT-36L i PIT-12)

Jak powszechnie wiadomo każda osoba fizyczna jest zobowiązana do płacenia podatków. Podatek dochodowy jest obowiązkowym świadczeniem osoby fizycznej bądź prawnej na rzecz państwa. Jak wiadomo wysokość podatku dochodowego uzależniona jest od dochodów i wykorzystywanych odliczeń. PIT-28 przeznaczony jest dla podatników, którzy prowadzili działalność gospodarczą i  rozliczali się na zasadzie ryczałtu.

Deklaracje PIT-28 powinni również wypełniać podatnicy, którzy wykazali zyski z tytułu dzierżawy, poddzierżawy, najmu lub podnajmu.  Należy ją złożyć najpóźniej 31 stycznia  i można zrobić to bezpośrednio w urzędzie lub wysyłając wniosek pocztą, można też skorzystać z darmowego programu do rozliczania PITów. Program ten został stworzony po to aby ułatwić podatnikom składanie wniosków. Aplikacja pozwoli rozliczyć nie tylko formularz PIT-28, ale także inne wnioski.

Jak wiadomo nasze prawo rozróżnia pojęcia podatku dochodowego od osób prawnych oraz osób fizycznych. Rozliczenia podatkowe, ulgi podatkowe, zwrot podatku, podatek dochodowy, fiskus każdy z nas ma obowiązek rozliczyć się z tego typu powinności. Jeżeli nie potrafimy tego zrobić osobiście, możemy skorzystać z porad ekspertów podatkowych.

W przypadku prowadzenia przez podatnika działalności gospodarczej do rozliczenia obowiązuje formularz PIT-36L. Inni podatnicy nie mają możliwości składać tego typu deklaracji. Co ciekawsze PIT- 36L mają powinność złożyć podatnicy tylko jeżeli uprzednio złożyli oświadczenie, że  chcą się w ten sposób rozliczać w formie liniowej. Jak widać podatnik może rozliczać wyłącznie składki na ZUS, składki na ubezpieczenie zdrowotne, ulgę abolicyjną, przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Deklarację PIT-36L należy złożyć w styczniu w której podatnik zamierza rozliczyć się z opodatkowania liniowego. Nie można złożyć formularza PIT-36L po upływie terminu, w momencie kiedy podatnik rejestruje działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, oświadczenie o wyborze opodatkowania liniowego należy dokonać do dnia poprzedzającego dzień  rozpoczęcia tej działalności, nie później niż w dniu uzyskania przychodu. Przykładowo wspólnik, który wybierze PIT-36L, powinien rozliczyć wszystkie przychody z działalności na zasadzie podatku liniowego. Jednak w przypadku podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, wyboru opodatkowania liniowego dokonują wyłącznie osoby rozliczające przychód na podstawie prowadzonych ksiąg.

Wszyscy dobrze wiemy, że rozliczenia rocznego dokonuje sam podatnik, na nim również ciąży obowiązek prawidłowego obliczenia, wykazania oraz zapłaty podatku. Istnieje jednak możliwość tego, że osoba publiczna zdecyduje o tym, że za rok podatkowy nie będzie składać rocznej deklaracji podatkowej, a deklarację takową złoży za niego płatnik. W takim przypadku do złożenia deklaracji służyć powinien wniosek PIT-12.

No Comments dodaj »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.by WordPress © 9.01.2008   0   0   0   0   0   0