May 22

Zagadnienia związane z postępowaniem egzekucyjnym reguluje kodeks postępowania cywilnego. Na każdej zajętej ruchomości komornik umieści swój znak ujawniający na zewnątrz jej zajęcie. Zajęte ruchomości komornik pozostawia zwykle we władaniu osoby, u której je zajął, ale z ważnych przyczyn i na wniosek wierzyciela może zabezpieczyć je, oddając pod dozór innej osobie. Szczególnie wtedy, gdy dłużnik ukrywał przedmioty zajęcia i do ich odnalezienia (jak i najczęściej w ogóle do stwierdzenia ich istnienia) konieczne było wynajęcie przez wierzyciela wywiadowni. Czytaj dalszą część artykułu »

 by WordPress © 9.01.2008   0   0   0   0   0   0