Oct 27

Jak powszechnie wiadomo każda osoba fizyczna jest zobowiązana do płacenia podatków. Podatek dochodowy jest obowiązkowym świadczeniem osoby fizycznej bądź prawnej na rzecz państwa. Jak wiadomo wysokość podatku dochodowego uzależniona jest od dochodów i wykorzystywanych odliczeń. PIT-28 przeznaczony jest dla podatników, którzy prowadzili działalność gospodarczą i  rozliczali się na zasadzie ryczałtu.

Czytaj dalszą część artykułu »

 by WordPress © 9.01.2008   0   0   0   0   0   0