Dec 29

Każdy myśli o sukcesie bez wysiłku w krótkim czasie. Trudno to osiągnąć  lecz można pomarzyć o pionierskich, czysto spekulacyjnych,  domniemanych koncepcjach i teoriach gwarantujących szybki sukces.

W tym miejscu przytoczymy jedną z nich, odnoszącą się do pozycjonowania stron. Czytaj dalszą część artykułu »

 by WordPress © 9.01.2008   0   0   0   0   0   0