May 4

Piękne dziewczyny kobiety

Prz 11,22 [Czym] w ryju świni złota obrączka, [tym] piękna kobieta, ale bez rozsądku

Prz 23,27 bo dołem głębokim jest nierządnica, a ciasną studnią jest obca niewiasta,
Prz 23,28 czatuje jakby rozbójnik, pomnaża niewiernych w narodzie.

Prz 29,03 Kto mądrość kocha – ten ojca raduje, kto z nierządnicami przestaje, dobra roztrwoni.
Prz 22,14 Usta żon cudzych są dołem głębokim: na kogo Pan się gniewa, ten tam wpadnie.
Prz 30,20 Tak postępuje cudzołożnica: zjadła, obtarła swe usta i rzekła: ”Źle nie zrobiłam”.
Prz 12,04 Koroną męża jest dzielna żona, a próchnicą jego kości – bezwstydna.
Prz 18,22 Kto znalazł żonę – dobro znalazł i zyskał łaskę u Pana.
Prz 19,14 Dom i bogactwo dziedzictwem po przodkach, lecz żona rozsądna darem od Pana

***
piękne kobiety dziewczyny

Prz 21,09 Lepsze mieszkanie w kącie dachu niż żona swarliwa i dom obszerny.
Prz 27,15 Rynna ciekąca stale w dzień dżdżysty, podobna do żony swarliwej.
Prz 27,16 Kto chce ją wstrzymać, ten wiatr wstrzymuje lub zbiera oliwę do ręki.
Prz 21,19 Lepiej mieszkać w pustyni niż z żoną kłótliwą, mrukliwą.

piękne dziewczyny  kobiety żony niewiasty

 by WordPress © 9.01.2008   0   0   0   0   0   0