Jan 7

Produkty ubezpieczeniowe tworzone są z konkretnego powodu, chronią tak samo przed skutkami finansowymi utraty majątku, jak też i przed konsekwencjami związanymi z utratą albo też pogorszeniem się stanu zdrowia.
Te drugie produkty są najczęściej obligatoryjne i opłacane są z wynagrodzenia pracowników, takie ubezpieczenia chorobowe gwarantują iż sama jakość życia nie ulegnie znacznemu pogorszeniu z racji mniejszej zdolności do zarobkowania. Czytaj dalszą część artykułu »

 by WordPress © 9.01.2008   0   0   0   0   0   0